Program – Junie 2018

 

Datum

Onderwerp

Adres

Kontak

Saterdag
9 Junie 09:00-11:00
Missions and the View of Man Wycliffe Theologiese Skool, 172 Blandford Rd Randburg 011 462 9478
Sondag
10 Junie 19:00
18:00 Erediens
19:00 Koffie
19:15 Die Bybel oor Moedertaalonderrig
GK Wonderboompoort, Genl Beyerstr 256, Pretoria Noord 072 342 8528
Maandag
11 Junie 19:00
Die Bybel oor Eiendomsreg GK Wonderboompoort,
Genl Beyerstr 256, Pretoria Noord
072 342 8528
Dinsdag
12 Junie 18:00
Die Bybel oor Eiendomsreg GK Potchefstroom,
33 Walter Sisulu Ln, Potchefstroom
018 294 4600
Donderdag
14 Junie 19:00
Is daar ‘n toekoms vir die Jeug in Afrika GK Wonderboompoort ,
Genl Beyerstr 256, Pretoria Noord
072 342 8528
Vrydag
15 Junie 09:00
Dekolonisasie – Christelike perspektief Aros, Dickensonlaan 1180 Waverley 012 332 3227
Saterdag
16 Junie 18:00
18:00 Bring & Braai
19:00 Skyfievertoning oor Korea rondom die Groot Sending Opdrag Mat 28:19-20
GK Wonderboompoort,
Genl Beyerstr 256, Pretoria Noord
072 342 8528
Sondag
17 Junie 19:00
18:00 Erediens
19:00 Koffie
19:15 A Convenental Understanding of Ethnicity
GK Wonderboompoort,
Genl Beyerstr 256, Pretoria Noord
072 342 8528
Dinsdag
19 Junie 13:30
Facing new anti-Christian mission movements Mukhanyo Thelogical School,
Kwamahlanga
074 139 9348
Mark Kreitzer foto.PNGMark R. Kreitzer is in Colorado, in die VSA gebore, maar het in Suid-Kalifornië groot geword. Hy het gestudeer aan Biola Universiteit en sy MDiv in sendingewetenskappe behaal. Tydens sy MDiv-studies was hy twee jaar in Oostenryk as sendeling betrokke met Moslemuitreike en kerkplanting. In 1983 het Mark na Suid-Afrika vertrek waar hy nege jaar by verskillende organisasies gewerk het waaronder ook as hoof van navorsing van die Sentrum vir Reformatoriese Studies (SERKOS) saam met Dr Chris Jordaan. Mark het saam met Dr Jordaan die Manifes vir Christene in SA uitgegee wat uit ‘n Bybelse perspektief die lig werp op onderwerpe soos moedertaalonderrig, eiendomsreg, die gesin as boublok van die samelewing ens.
Dr Kreitzer het in 1992 teruggekeer na die VSA om doktorale studies te doen aan die Reformed Theological Seminary in Jackson, Mississippi. Weens die feit dat hy in Suid-Afrika was 1983-1992 en dat hy as sendeling opgelei is, was hy gefassineer deur Afrikaners se gereformeerde eksegese van die Toring van Babel en hoe God die basiese fondamente gelê het van etniese taalgroepe om hulle te dwing om sy bevel om die aarde te vul en te versprei.
Hy was egter ook verontrus deur die Afrikaners se sinkretistiese kompromieë wat gemaak is in die verstaan van etnisiteit in Suid-Afrika. Hy was ook verontrus oor die NG Kerk se “Kerk en Samelewing” dokument wat ‘n paradigma skuif na ‘n sinkrestiese, indivalistiese, sosiale teorie van die Wêreld Raad van Kerke tot gevolg gehad het. Sy analisering van hierdie historiese dokumente lei tot sy DMiss graad. Hy het egter ook ‘n tweede PhD gedoen met die titel “Toward a Theology of Ethnicity” waarin hy poog om ‘n konsekwente bybelse-teologiese en verbondsmatige kritiek op “Ras, Volk, en Nasie” te gee, terwyl hy klinkklare eksegetiese insigte behou oor die Toring van Babel en die skepping van etniese taalgroepe.
Sederdien was Dr Kreitzer die herder van twee kerke en het hy gedien op die Departement Bybel en Sending van Montreat College, was hy besoekende lektor aan teologiese skole in New Zealand, Suid-Korea, Reformed Theological Seminary (Jackson, Mississippi) en Birmingham Theological Seminary. Hy was ook besoekende professor vir ses jaar aan die Presbiteriaanse Kosin Universiteit in Busan, Suid-Korea.
Dr Keitzer hou daarvan om te lees, te stap en om tyd met sy vrou te spandeer. Hy is tans die Interkulturele Studieleier van Grand Canyon Universiteit in Phoenix, Arizona, VSA sedert 2015.